top of page

 

Beginning of the Church School and Tammies and Dancers

During the Divine Liturgy on first Sunday after Labor Day, we will offer our prayers to Almighty God to support and be of help to all our children, students, and teachers in the upcoming school year, enabling them to grow up to the benefit of the Church of God. We ask all our students on that day to bring their backpacks filled with their school supplies. In addition to our offering the traditional prayers and blessing for the school year, we will have a blessing of the backpacks as the children begin one more important year in their lives. I would kindly ask all the parents to bring their children on September 8, the first day of the new church school year, and register them in our parish school. Registration forms will be available in the church hall from the church school teachers, who will assist during the registration.

 

Also on September 8, the St. Stephen Tammies & Dancers will serve their Annual Tammie Brunch, following the Divine Liturgy. This is one of the most important fundraisers for the benefit of our Tammies & Dancers group. I ask all of you to invite and bring your family members and friends to the church and to stay for agape – the meal of love, hosted by the Tammies and Dancers. With your contribution (suggested donation is $10 per person), you will support the talent and labors of our children, as we strive to preserve our ethnic traditions and culture.

Every Monday during the month of September, new members are invited to join St. Stephen Tammies & Dancers at the rehearsals, which begin at 6:00 pm.

Church School (1).jpg

 

Почетак црквене школе и фолклора

У недељу по Празнику рада (Labor Day), током Свете Литургије ћемо се помолити Господу да буде подршка и помоћ свој нашој деци, ученицима и студентима, током предстојеће школске године те да тако узрастају на корист Цркви Божијој. Сви ђаци могу тога дана донети своје ђачке торбе са школским прибором на благослов да би молитвено започели још једну важну годину у својим животима. Замолио бих све родитеље да доведу своју децу овога дана да би се након Свете Литургије уписали у Црквену школу за предстојећу школску годину. Формуларе за регистрацију ћете моћи пронаћи код наших веоучитеља који ће вам помоћи при упису и регистрацији.

 

Истога дана наша црквена фолклорна група ће послужити ручак након Свете Литургије - трпезу љубави. Ово је један од важних момената када можемо подржати рад фолклорне групе и оркестра при нашој Цркви. Стога бих замолио све вас да дођете тога дана на Свету Литургију и останете на трпези која ће бити припремљена. Својим добровољним прилогом (препоручени износ од $10 по особи) ћете помоћи и подржати труд наше деце у очувању и промоцији српске традиције и културе.

Сваког наредног понедељка током месеца септембра, нови позаници ће бити у могућности да се упишу у фолклорну групу.

FallFestF.jpg
bottom of page