top of page
  • Writer's pictureadmin

COMMUNIQUE OF THE EPISCOPAL COUNCIL (SRB + ENG)ЕПИСКОПСКИ САВЕТ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У СЕВЕРНОЈ, СРЕДЊОЈ И ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ

6. децембра/23. новембра 2019. године у Чикагу


СВОЈ БОГОДАНОЈ ЦРКВЕНОЈ ПУНОЋИ СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ НАРОДА У СЕВЕРНОЈ, СРЕДЊОЈ И ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ


По благодати и дару Светога и Животворнога Духа, чувајући благообразност и свештени поредак (1Кор 14,40) Цркве Христове, а на основу одлуке Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве (Бр. 995 и 1009/зап. 638 од 25. септембра 2019. године), и у духу налога Епископског савета (Еп.сав. Бр. 11 од 5. децембра 2019. године), Епископи чланови Епископског савета за Северну, Средњу и Јужну Америку имају част да саопште да усвајају одлуку Светог Архијерејског Синода која гласи: „Ставити ван снаге све одлуке Црквеног сабора Српске Православне Цркве у Северној и Јужној Америци…. које се тичу устројства српских православних епархија на том подручју“ (Бр. 995 и 1009/зап. 638 од 25. септембра 2019. године).


Сложивши се са овом одлуком Светог Архијерејског Синода, Епископски савет Српске Православне Цркве у Северној, Средњој и Јужној Америци, саопштава да је нашој Светосавској Цркви јединство важније од свега другог те сазива ванредни Црквени сабор за 29. фебруар 2020. године у Клирвотеру, Флорида, који ће извршити одлуку Светог Архијерејског Синода.


Тако је оно што је зависило од богољубивих епископа учињено, а преостало се односи на вас да пројавите сложну и сагласну љубав према Господу, чиме ће се пројавити и ваша искрена љубав према нашој Светосавској Цркви.


Епископски Савет Српске Православне Цркве у Северној, Средњој и Јужној АмерициTHE EPISCOPAL COUNCIL OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN NORTH, CENTRAL AND SOUTH AMERICA

December 6/November 23, 2019 Chicago


TO ALL THE GOD-GIVEN FULLNESS OF THE CHURCH OF THE SERBIAN ORTHODOX PEOPLE IN NORTH, CENTRAL AND SOUTH AMERICA


By the grace and gift of the Holy and Life-giving Spirit, preserving the decency and priestly order (1 Cor. 14:40) of the Church of Christ, and per the decision of the Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church (No. 995 and 1009/Min. 638 dated September 25, 2019), and in the spirit of the behest of the Episcopal Council (E.C. No. 11, dated December 5, 2019), the Bishops, members of the Episcopal Council for North, Central and South America, have the honor of informing you that they have adopted the decision of the Holy Synod of Bishops which states: “Repeal all decisions of the Church Assembly-Sabor of the Serbian Orthodox Church in North and South….concerning the organization of the Serbian Orthodox Dioceses on that territory” (Nos. 995 and 1009/ Min. 638, dated September 25, 2019).


The Episcopal Council of the Serbian Orthodox Church in North, Central and South America, in agreement with the decision of the Holy Synod of Bishops, informs that unity is necessary more than anything else for our Church of Saint Sava and thereby summons an extraordinary Church Assembly-Sabor to be held on February 29, 2020 in Clearwater, Florida, which will put into effect the decision of the Holy Synod of Bishops.


Thereby, that which depended on the God-loving hierarchs has been completed and the remainder rests on you to manifest a unified and mutual love for the Lord, through which your sincere love for our Church of Saint Sava will be made manifest.

The Episcopal Council of the Serbian Orthodox Church in North, Central and South America.

31 views0 comments

Comments


bottom of page